• 1
  • 2
  • 3

Sprawdzian szóstoklasisty 2014

 

 

Standard

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Razem:

Łatwość szkolna:

83,9%

60,0%

70,1%

71,7%

72,8%

71,7%

Łatwość wojewódzka:

74,4%

56,2%

55,6%

68,3%

61,1%

63,6%

Łatwość krajowa:

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie w latach 2002-2014

Średnia ilość zdobytych punktów ze względu na podział terytorialny

Porównanie do wielkości miejscowości

Procent w stosunku do województwa śląskiego

Procent dziewcząt i chłopców w stosunku do województwa śląskiego

Wynik szkoły w stosunku do 9-ciostopniowej skali krajowej

 

Poziom

2010

2011

2012

2013

2014

nazwa:

1

7,6-18.5

8.8-19.7

5,3-17,1

4,8–17,8

7,0–19,6

najniższy

2

18.6-20.3

19,8-21,4

17,2-18,8

17,9–19,5

19,7-21,4

bardzo niski

3

20,4-21.8

21,5-22.8

18,9-20,1

19,6–21,1

21,5-23,0

niski

4

21,9-23,2

22,9-24,2

20,2-21,4

21,2–22,6

23,1-24,5

niżej średni

5

23,3-24.8

24,3-25,6

21,5-22,8

22,7–24,3

24,6-26,0

średni

6

24,9-26.2

25,7-26.9

22,9-24,2

24,4–25,9

26,1-27,5

wyżej średni

7

26,3-27.8

27,0-28,4

24,3-25,9

26,0–27,7

27,6-29,2

wysoki

8

27,9-29.9

28,5-30.2

26,0-28.0

27,8–30,1

29,3-31,3

bardzo wysoki

9

30.0-37,7

30.3-37.0

28,1-36,2

30,2–37,2

31,4-37,7

najwyższy

 

W 2014 r. średni wynik szkoły 28,70 pkt. plasuje ją w górnym zakresie poziomu "wysoki"

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net