REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

im J.Długosza w Popowie na rok szkolny 2019/2020

 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7 –letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu.

 

2. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o  ile korzystało z  wychowania przedszkolnego w  roku szkolnym 2018/2019.

3. Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie  uczęszczało do  przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o  możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają w sekretariacie GZSP Nr 1 w Popowie zgłoszenie do szkoły.

 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

 

5. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie GZSP Nr 1 w Popowie.

 

6. Terminy składania zgłoszenia lub wniosku:

Od 1 marca do 29 marca 2019r. w sekretariacie GZSP Nr 1

w Popowie w godz. 700 - 1400

Zgłoszenie do szkoły i wniosek znajdują się w sekretariacie

GZSP Nr 1 w Popowie.

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net