Kalendarz Szkolny

2014/2015 w szkole podstawowej

Lp. Treść Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęćdydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.
3. Ferie zimowe: 2 - 15 lutego 2015 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
4. Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r. 
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: dodatkowy termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa)
  • część 1 – język polski i matematyka
– godz. 9:00
  • część 2 – język obcy nowożytny
– godz. 11:45 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
  • część 1 – język polski i matematyka
– godz. 9:00
  • część 2 – język obcy nowożytny
– godz. 11:45
6. Dodatkowe dni wolne 10 listopada 2014 r. 2 stycznia 2015 r.1 kwietnia 2015 r. 
5 czerwca 2015 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktycznych 26 czerwca 2015 r.
8. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.
9. Koniec roku szkolnego 2014/2015 31 sierpnia 2015 r.
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net